Naam
Omschrijving
Plaats
Website
Volle Evangelie Gemeente
Vredekerk
Den Haag