Naam
Omschrijving
Plaats
Website
Evangelische Pinkstergemeente
Global Call Ministries
Joure