Naam
Omschrijving
Plaats
Website
Protestantse Kerk
Pelikaankerk
Leeuwarden