Naam
Omschrijving
Plaats
Website
Kerkgenootschap
Word Power Ministries International
Schiedam