Naam
Omschrijving
Plaats
Website
Kerkgenootschap
Afrikaanse Gereformeerde Kerk Nederland
Utrecht