Naam
Omschrijving
Plaats
Website
Protestantse Kerk
Binnenvaartpastoraat
Zwolle