Naam
Omschrijving
Plaats
Website
Havenlicht / SCFS
Bemoedigen van en evangeliseren onder zeevarenden
Vlaardingen