Naam
Omschrijving
Plaats
Website
Stichting de Hand aan de Ploeg
interkerkelijk pastoraal centrum
Vlissingen