Naam
Omschrijving
Plaats
Website
Stichting Zending en Gemeente
Wij helpen de zendelingen om te werken aan een goed georganiseerd thuisfront, de samenhang van thuisgemeente en thuisfrontcomité.
Zwolle