Naam
Omschrijving
Plaats
Website
Volle Evangelie Gemeente De Goede Herder
Kerk
Sneek