Website
Christelijke organisatie die zich inzet voor wees- en straatkinderen in Guinee en tegen armoedebestrijding in predikantengezinnen in Guinee. d
Arnhem
Hulp aan mensen met lepra
Apeldoorn
Hulp aan mensen met lepra
Apeldoorn
Hulp aan Romaís
Ermelo
Hulp aan vervolgde christenen
Ermelo
Hulp via kerken in West-Afrika
Apeldoorn
Hulporganisatie
Renkum
Hulporganisatie in landen die getroffen zijn door natuurrampen of gewapande conflictne
Apeldoorn
Hulpverlening en gemeentestichting
Hoenderloo
Kindersponsoring
Apeldoorn
MAF vliegt voor meer dan 2.000 kerken en (hulp)organisaties met 130 MAF-vliegtuigen wereldwijd. “Samen hebben we al jaren het verlangen om mensen te helpen die in moeilijke omstandigheden leven, maar vooral ook om ons in te zetten voor de verspreiding van het Evangelie.”
Twello
Noodhulp aan verdreven mensen
Ermelo
Uitdelen van gevulde schoenendozen voor arme kinderen
Ermelo