MENU
Amir Tsarfati: Relatie of religie

Amir Tsarfati: Relatie of religie

08 jul

Amir Tsarfati: Verander een schaduw niet in werkelijkheid. Het kruis is de boodschap: God gaf Zijn eniggeboren Zoon om voor ons te sterven, en vervolgens de dood te verslaan om ons eeuwig leven te geven. De prijs voor onze redding is volledig betaald aan het kruis.

Er is wel eens gezegd: het christendom is een relatie, geen religie. Er is ook gezegd dat religie de poging van de mens is om God te bereiken en dat Christus de mens de hand reikt. Beide gedachten zijn waar en mooi onder woorden gebracht. Helaas zijn er sommigen die het relatieaspect van het christendom hebben overgenomen en het van iets positiefs hebben veranderd in iets ongezond. Sommigen lijken eerder een relatie met het christendom te hebben dan met Christus.

Ze spreken "christelijk". Ze hebben stickers met een christelijk thema op hun auto. Ze hangen kruisen om hun nek of aan de muren van hun huis. Alles aan hen ziet er christelijk uit. Ze zijn vaak in de kerk. Ze kennen alle liedjes en maken zelfs deel uit van kleine groepen. Toch is hun relatie met de kerk, niet met Christus.

We weten dat dit mogelijk is vanwege wat Jezus zei aan het einde van de bergrede:

MatteŁs 7: 21-23
Niet ieder die tegen Mij zegt: Heere, Heere, zal binnengaan in het Koninkrijk der hemelen, maar wie de wil doet van Mijn Vader, Die in de hemelen is. Velen zullen op die dag tegen Mij zeggen: Heere, Heere, hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam demonen uitgedreven, en in Uw Naam veel krachten gedaan? Dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; ga weg van Mij, u die de wetteloosheid werkt!

In vers 15 van MatteŁs 7 had Jezus gewaarschuwd voor valse profeten in schaapskleren en dat ze aan hun vruchten zouden worden gekend. Later onthulde Hij dat hun wetteloosheid de vrucht was die hen als vals aan het licht bracht.

1 Johannes 2: 3-6
En hierdoor weten wij dat wij Hem kennen, namelijk als wij Zijn geboden in acht nemen. Wie zegt: Ik ken Hem, en Zijn geboden niet in acht neemt, is een leugenaar en in hem is de waarheid niet. Maar ieder die Zijn woord in acht neemt, in hem is werkelijk de liefde van God volmaakt geworden. Hierdoor weten wij dat wij in Hem zijn. Wie zegt in Hem te blijven, moet ook zelf zo wandelen als Hij gewandeld heeft.

De menigte die Jezus in MattheŁs 7 toesprak, had veel spirituele activiteit in hun leven. Ze noemden Hem Heer. Ze profeteerden, wierpen demonen uit en deden wonderen in Zijn naam, en toch zei Jezus tegen hen; 'Ga weg, Ik heb je nooit gekend.' Hun relatie was niet met Hem, hun relatie was met activiteiten die met Hem verband hielden. Voordat we verder gaan, vragen sommigen zich misschien af: "Hoe hadden ze die dingen kunnen doen als ze Jezus niet kenden?"

Markus 6: 7-13
En Hij riep de twaalf bij Zich en begon hen twee aan twee uit te zenden en gaf hun macht over de onreine geesten. En Hij gebood hun dat zij niets mee zouden nemen voor onderweg dan alleen een staf: geen reiszak, geen brood, geen geld in de gordel; maar dat zij wel sandalen zouden aanbinden en niet met twee stel onderkleren gekleed zouden zijn. En Hij zei tegen hen: Waar u een huis zult binnengaan, blijf daar totdat u uit die plaats vertrekt. En als er zullen zijn die u niet ontvangen en niet naar u luisteren, schud dan, als u vandaar weggaat, het stof af dat onder uw voeten zit, tot een getuigenis tegen hen. Voorwaar zeg Ik u: Het zal voor Sodom of Gomorra verdraaglijker zijn in de dag van het oordeel dan voor die stad. En toen zij weggegaan waren, predikten zij dat men zich moest bekeren. En zij dreven veel demonen uit en zalfden veel zieken met olie en maakten hen gezond.

Herinner je je, tijdens het Laatste Avondmaal, toen Jezus de twaalf discipelen vertelde dat een van hen Hem zou verraden? Ze zeiden niet allemaal tegelijk: 'Het is Judas. Hij kon geen wonderen doen toen U ons erop uit stuurde!" Ze wisten niet wie het was. En alle twaalf, inclusief wetteloze Judas, wierpen demonen uit en genazen de zieken. Bedenk ook dat Jezus gezegd had dat Hij de twaalf koos en een van hen was een duivel. (Johannes 6:70).

Judas had een relatie met degenen die een relatie met Jezus hadden. De valse leraren waar Jezus voor waarschuwde hadden een relatie met wat we als christelijke activiteiten zouden beschouwen, en toch kenden ze Hem nooit. Ze waren wetteloos. De waarschuwing voor ons is duidelijk; we moeten er zeker van zijn dat we een relatie met Jezus hebben en niet alleen de kerk of andere christenen en / of christelijke activiteiten.

Dit is waarom gezonde leer zo belangrijk is en waarom de Bijbel voortdurend waarschuwt voor wolven in schaapskleren, valse profeten en leraren. In een omgeving zijn waar God beweegt en mensen aanbidden, of op een evenement zijn waar christenen de armen en behoeftigen dienen en helpen of degenen die een traumatische gebeurtenis hebben meegemaakt, voelt goed. Maar dat betekent niet dat iemand Jezus kent. Ik weet zeker dat Judas de kracht van God gezien heeft. Maar we weten uiteindelijk dat hij als vals werd ontmaskerd en zelfs door de Heer zelf "een duivel" werd genoemd.

Sommigen nemen tegenwoordig genoegen met de schaduw van een kerkgebouw, maar kennen het hoofd van de kerk niet, die Christus is. Sommigen staan ​​in de schaduw van een prediker en ze houden van wat ze horen, maar kennen persoonlijk niet degene van wie hij spreekt.

Kolossenzen 2: 16-17
Laat dus niemand u veroordelen inzake eten of drinken, of op het punt van een feestdag, een nieuwe maan of de sabbatten. Deze zaken zijn een schaduw van de toekomstige dingen, maar het lichaam is van Christus.

We moeten even voorzichtig zijn als het gaat om vertrouwen in rituelen, die geen relatie hebben met de werkelijkheid die Christus is. Voldoen aan de vereisten van de kerk, zodat je kunt meedoen met de activiteiten van de kerk, de voeten van een standbeeld kussen of bidden tot dode heiligen en engelen is onbijbels. Toch zien sommigen dit als een relatie met Christus. Dat is alsof je een foto kust van je partner en welterusten zegt, in plaats van hem of haar welterusten te kussen als die vlak naast je staat. Je kiest schaduwen boven inhoud.

Ja, er zijn veel prachtige tradities binnen de kerk, maar ze zijn allemaal bedoeld om naar Christus te wijzen, niet om Hem te vervangen. Zorg ervoor dat je de persoonlijke relatie met Christus niet hebt vervangen door christelijke rituelen!

Datum: 8 juli 2020
Auteur: Amir Tsarfati
Foto: © Henk-Jan Oudenampsen
Website: http://www.beholdisrael.org

Dit artikel delen:

Meer nieuws: