MENU
Duurt Vonck verlegt focus naar City Movements

Duurt Vonck verlegt focus naar City Movements

15 okt

Duurt Vonck draagt per 1 januari 2021 zijn functie als directeur van Agapè over om zich volledig te gaan richten op de ontwikkeling van City Movements. Vonck verlegt daarmee zijn focus binnen de organisatie, om praktisch en inhoudelijk te investeren in de ontwikkeling van stadsbrede netwerken, zowel in Nederland als internationaal.
Koers Agapè
Bij zijn aanstelling als directeur in 2015 kreeg Vonck de opdracht om, naast de verdere ontwikkeling van de doelgroepgerichte organisatieonderdelen binnen Agapè, de organisatie sterker bij de kerken te laten aansluiten en het stadswerk verder te laten groeien. Dit was een dynamische tijd, waarin een deel van de medewerkers vertrok en er nieuwe samenwerkingen ontstonden met onder andere zusterorganisatie GAiN en Geloofshelden. Ook werd recent een start gemaakt met een nieuwe 'Er is Hoop'-campagne.

Hans Pruis, voorzitter van de Raad van Toezicht, licht toe: "We zijn dankbaar wat Duurt en het leiderschapsteam de afgelopen 5 jaar in gang hebben gezet. Er staat nu een duidelijke koers, en we maken Duurt graag vrij om City Movements verder te ontwikkelen. We geloven dat dit goed is voor Agapè, voor ons land en voor hem persoonlijk."

Ontwikkelingen City Movements
City Movements hebben zich de afgelopen tien jaar internationaal sterk ontwikkeld. Dit komt mede door Movement Day, waar ook de New Yorkse predikant Tim Keller bij betrokken is. Agapè, dat als een wereldwijde organisatie bekend is onder de naam Campus Crusade, heeft de samenwerking binnen steden als belangrijk strategisch speerpunt voor de komende jaren benoemd. Vonck gaat vanuit zijn ervaring in Nederland en zijn theologische achtergrond onderzoek doen naar de internationale context van samenwerkingen binnen steden. Hij zal zijn rol uitbreiden binnen City Movements Nederland, dat in 2019 als een samenwerking van Agapè, stichting Opwekking, Missie Nederland, Urban Life en andere organisaties is ontstaan.

Juiste moment
Dat deze stap juist in een tijd van een pandemie wordt genomen is volgens Vonck niet vreemd: “Dit is het juiste moment, want er zijn unieke kansen voor de Kerk om juist nu de kracht van het Evangelie voor de samenleving zichtbaar te maken. En dat werkt alleen wanneer je samen optrekt als christenen, vanuit één verlangen voor de bloei van je woonplaats. We zien daar prachtige voorbeelden van en ik kijk er naar uit om dit vanuit nieuwe inzichten en kennis de komende jaren in veel meer woonplaatsen te helpen ontstaan." In zijn woonplaats Houten is Vonck betrokken bij het stadsbrede initiatief van 'Houten voor Houten', dat in coronatijd is ontstaan. Voor zijn werk bij Agapè is Vonck bij zijn aanstelling in 2015 binnen de GKV vrijgesteld als predikant in missionaire dienst.

Agapè
Agapè heeft als missie dat iedere inwoner van Nederland de kans krijgt om Jezus persoonlijk te leren kennen. Dit doet Agapè door christenen te mobiliseren om niet-christenen te bereiken met Gods liefde. Onderdelen van Agapè zijn onder andere IkzoekGod.nl, StudentLife en Athletes in Action. Daarnaast werkt Agapè nauw samen met zusterorganisatie GAiN. Meer informatie is te vinden op www.agape.nl


City Movements is een groeiend landelijk netwerk van lokale stadsbewegingen. City Movements faciliteert, inspireert en ondersteunt netwerken in steden om vanuit een gezamenlijke visie praktisch aan de slag te gaan voor de bloei van de woonplaats. In Nederland is City Movements momenteel betrokken bij initiatieven in 15 steden en woonplaatsen, en dat aantal groeit. City Movements Nederland is als platform een samenwerking van Agapè, stichting Opwekking, Missie Nederland, Urban Life en een groeiend aantal andere organisaties. Meer informatie is te vinden op www.citymovements.nl

Datum: 15 oktober 2020
Auteur: YFC
Foto: © Henk-Jan Oudenampsen
Website: http://www.yfc.nl

Dit artikel delen:

Meer nieuws: