MENU
Partijen van links tot rechts: Maak zelfmoordpreventie wettelijke plicht

Partijen van links tot rechts: Maak zelfmoordpreventie wettelijke plicht

06 maa

De inzet van de landelijke en lokale overheid om suďcides te voorkomen moet een wettelijke verplichting worden. Om dat te regelen presenteert de ChristenUnie vandaag een initiatiefwet, die mede wordt ingediend door PvdA, CDA, GroenLinks, SP, SGP en 50PLUS. D66 steunt het voorstel.

Tot nu toe is de inzet voor suďcidepreventie afhankelijk van de ambities van het op dat moment zittende kabinet, maar wordt nergens gegarandeerd dat die inzet en bijbehorende middelen gewaarborgd blijven. Met dit wetsvoorstel, dat wordt ondersteund door 113 Zelfmoordpreventie, komt daar verandering in.

De plicht van de overheid om zich in te zetten voor suďcidepreventie wordt met het voorstel verankerd in de Wet Publieke Gezondheid, zoals nu al bijvoorbeeld bevolkingsonderzoek ter preventie van kanker wettelijk is vastgelegd. Hiermee wordt de minister van VWS primair verantwoordelijk, onder meer voor een Landelijke Agenda Suďcidepreventie, een communicatiestrategie en een onderzoeksprogramma. Daarnaast wordt het bestaan van een gratis hulplijn wettelijk vastgelegd. Ook de plicht van gemeenten voor eigen beleid wordt explicieter gemaakt.

ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind: “Ruim 1800 mensen per jaar zijn zo radeloos dat ze geen andere weg meer zien dan zelfdoding. Meer dan 250 duizend mensen worden jaarlijks geconfronteerd met iemand uit hun familie- of vriendenkring die zichzelf om het leven heeft gebracht. Dat is ontzettend vreselijk. Gratis, toegankelijke hulp is letterlijk van levensbelang. Tot nu toe is de beschikbaarheid van hulp een politieke keuze, afhankelijk van de ambities van het dan zittende kabinet. Het voorkomen van zelfdoding is echter zo cruciaal, dat het een wettelijke overheidsplicht moet worden. Goede hulp voorkomt namelijk zoveel leed. Bij de mensen die denken over zelfdoding allereerst, maar ook bij nabestaanden, hulpverleners en andere betrokkenen.”

GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld: “We vinden het vanzelfsprekend dat iemand medische zorg krijgt bij een levensbedreigende ziekte. Maar mentale problemen kunnen óók levensbedreigend zijn. Dit wetsvoorstel draagt bij aan tijdige hulp voor deze mensen.”

PvdA-Kamerlid Attje Kuiken: “Het taboe op suďcidale gedachten en depressie moeten eraf, zodat wie hulp nodig heeft ook hulp zoekt en krijgt. Een wettelijke plicht is nodig, omdat er echt nog meer gedaan kan worden om zelfdoding te voorkomen. Mensen die worstelen met suďcidale gedachten verdienen onze aandacht en steun.”

SGP-Fractievoorzitter Kees van der Staaij: “Iedere (poging tot) zelfdoding is diep tragisch. Niet alleen voor personen die het betreft, maar ook voor familie en vrienden. De overheid heeft de plicht om al het mogelijke te doen om zelfdoding te voorkomen. Door dat in een wet vast te leggen, krijgt het preventiebeleid een stevige juridische basis.”

Monique Kavelaars, voorzitter Raad van Bestuur 113 Zelfmoordpreventie: “Dat deze politieke partijen nu met een wetsvoorstel komen, laat zien dat we zelfmoord niet langer gelaten accepteren.”

Datum: 6 maart 2021
Auteur: Christenunie - Jeroen Troost
Foto: © Henk-Jan Oudenampsen
Website: http://www.christenunie.nl

Dit artikel delen:

Meer nieuws: