MENU
Carola Schouten: Schulden leiden bij jongeren tot persoonlijke problemen

Carola Schouten: Schulden leiden bij jongeren tot persoonlijke problemen

09 maa

De ChristenUnie neemt het initiatief voor een breed stembusakkoord rondom het afkopen van schulden van jongeren. Dat maakt Carola Schouten dinsdagochtend bekend in De Ongelooflijke Podcast. Door schulden af te kopen en tegelijkertijd jongeren te begeleiden in school en werk, kunnen ze volgens de partij met een schone lei de toekomst ingaan.

Voor veel jongeren hangen geldproblemen als een molensteen om de nek, en door de coronacrisis dreigt dit te verergeren. De ChristenUnie wil hen van die last bevrijden en doet aan politieke partijen, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven, om zich hierbij aan te sluiten en zo samen te werken aan een ‘schuldenvrije generatie’.

De ChristenUnie wil de aanpak van het Jongeren Perspectief Fonds, een bewezen succes in bijvoorbeeld Den Haag, breder uitrollen. Vanuit dit fonds worden jongeren (18-27 jaar) begeleid naar werk of school, of ondersteund in het continueren daarvan. Waar jongeren in de reguliere schuldhulp tussen wal en schip vallen, kunnen bij het Jongeren Perspectief Fonds álle jongeren geholpen worden. Dit plan is, zo blijkt uit de pilots, niet alleen goed voor jongeren, maar ook voor de maatschappij als geheel. Hoge maatschappelijke kosten voor uitkeringen, begeleiding, misgelopen geld van schuldeisers, worden zo bespaard.

Carola Schouten: “Schulden leiden bij jongeren tot persoonlijke problemen. Ze stoppen met school, raken dakloos en worden vaak tot hun lot overgelaten. Het is tijd om, vanuit het politiek, maatschappelijk organisaties en bedrijfsleven, deze jongeren eensgezind de hand te reiken: je staat er niet alleen voor. In het kabinet heeft de ChristenUnie een eerste begin gemaakt met een stevige schuldenaanpak, nu is het tijd voor de volgende stap. We willen dat het volgende kabinet werk gaat maken van een groot schuldenfonds dat schulden afkoopt en jongeren begeleidt om hun leven op de rit te krijgen. Als je jongeren bij de start van hun volwassen leven bijstaat, hebben ze daar de rest van hun leven profijt van. Het is hoog tijd om te investeren in een schuldenvrije generatie. Voor de jongeren zelf, en voor de samenleving als geheel.”

Aan schuldeisers wordt een saneringsbedrag geboden vanuit het fonds. Schulden zijn op dit punt meestal ook nog beheersbaar. De jongere kan deze restschuld aan het fonds terugbetalen door te werken, maar het kan ook door een maatschappelijke stage of vrijwilligerswerk. Voor elke jongere wordt dit vastgelegd in een persoonlijk perspectiefplan.

SchuldenLabNL is enthousiast over deze aanpak en heeft laten zien dat met een bedrag van ca. 2.500 euro een jongere een schone lei kan krijgen. Ofwel: met een eenmalige investering van 30 miljoen euro kunnen 12.000 jongeren geholpen worden.

Datum: 9 maart 2021
Auteur: Christenunie - Jeroen Troost
Foto: © Toff-fotografie voor christelijknieuws.nl
Website: http://www.christenunie.nl

Dit artikel delen:

Meer nieuws: