Naam
Omschrijving
Plaats
Website
Evangelische Pinkstergemeente
Gemeente Uilenstede
Amstelveen