Naam
Omschrijving
Plaats
Website
Protestantse Kerk
De ontmoetingskerk
Nieuwveen