Naam
Omschrijving
Plaats
Website
Protestantse Kerk
Nederlands Hervormde Kerk Ommeren
Ommeren