Naam
Omschrijving
Plaats
Website
Evangelische Pinkstergemeente
Verenigde Pinkstergemeente in Europa
Schiedam