Naam
Omschrijving
Plaats
Website
Protestantse Kerk
Protestantse Gemeente Pietersbierum
Sexbierum