Naam
Omschrijving
Plaats
Website
Doopsgezind
De Lytse Streek, Baard, Franeker, Itens, Witmarsum
Witmarsum