Naam
Omschrijving
Plaats
Website
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Het Anker
Zuidwolde