Naam
Omschrijving
Plaats
Website
Nederlands Gereformeerde Kerk
NGK
Zwolle