Naam
Omschrijving
Plaats
Website
Nederlandse Christenmilitairen Ontmoetingskring
Cornelius
DenHelder