Naam
Omschrijving
Plaats
Website
Alliantie Jahweh Passie Kerken
Landelijk netwerk van gemeenten en voorgangers
Meppel