Website
Wij zijn een onafhankelijk en transparant werkend financieel adviesbureau
Assen
“Pastoraat op maat” bij levens- en zingevingsvragen en als wedding- en rouwpastor voor mensen die geen band meer met een kerk of gemeente hebben maar het geloof niet zijn kwijt geraakt.
Assen
Pastorale praktijk
Beilen
Coaching, Counseling en Therapie
Hooghalen
Hulpverlening, en toerusting van hulpverleners
Meppel
Wij bieden psychologische hulp vanuit de basis-GGZ. We streven ernaar om in samenwerking met u toe te werken naar afname van de klachten en naar verbetering van uw functioneren, zodat u het leven of de situatie weer aankunt.
Meppel
Audiovisuele middelen
Nieuw - Amsterdam