Website
Audiovisuele middelen
Nieuw - Amsterdam
Coaching, Counseling en Therapie
Hooghalen
Hulpverlening, en toerusting van hulpverleners
Meppel
Pastorale praktijk
Beilen
Wij bieden psychologische hulp vanuit de basis-GGZ. We streven ernaar om in samenwerking met u toe te werken naar afname van de klachten en naar verbetering van uw functioneren, zodat u het leven of de situatie weer aankunt.
Meppel
Wij zijn een onafhankelijk en transparant werkend financieel adviesbureau
Assen
“Pastoraat op maat” bij levens- en zingevingsvragen en als wedding- en rouwpastor voor mensen die geen band meer met een kerk of gemeente hebben maar het geloof niet zijn kwijt geraakt.
Assen