MENU
Burgers van Sion

Burgers van Sion

29 apr

Het volk Israël is altijd trots geweest op Jeruzalem. Psalm 48 beschrijft de stad op deze manier: ‘Mooi van ligging, een vreugde voor heel de aarde, is de berg Sion’ (vs. 3). Niet iedereen zal het tegenwoordig eens zijn met die beschrijving, vooral gezien de ernstige politieke en raciale problemen die verbonden zijn met Jeruzalem. Maar ik denk dat de psalmist ook verwijst naar de hemelse berg Sion. Hebreeën 12 zegt ons dat christenen burgers zijn van het hemelse Jeruzalem.

God woonde in Jeruzalem. De psalmist beschrijft hoe er legers kwamen om Jeruzalem te veroveren. Maar toen ze deze grote stad zagen, gingen ze bang weg. ‘Want zie, koningen hadden zich verzameld, zij waren samen opgetrokken. Zodra zij de stad zagen, waren zij verbijsterd, zij werden door schrik overmand, zij haastten zich weg. Huiver greep hen daar aan’ (vs. 5-7). Wat ontdekten de legers toen zij naar Jeruzalem keken? Ten eerste ontdekten ze de grootheid van God. ‘De Heere is groot en zeer te prijzen in de stad van onze God’ (vs. 2).

Ten tweede beseften ze dat God een toevlucht is voor Zijn volk. ‘God is in haar paleizen; Hij is er bekend als een veilige vesting’ (vs. 4). God is niet alleen een Koning; Hij is Degene naar Wie wij toe kunnen gaan met al onze problemen en noden. Zoals God de berg Sion vestigde, zo zal Hij ook ons oprichten. Zoals God deze stad bouwde, zo bouwt Hij ook ons leven. Je vraagt je misschien af waarom je verdriet, teleurstelling, hartzeer en ellende meemaakt. God bouwt jou en beschermt jou. Je hoeft dus niet bevreesd te zijn.

God vestigde de stad Jeruzalem, en Zijn grootheid in en rond de stad was zichtbaar. Zo ben jij een burger van het hemelse Jeruzalem, en Hij woont in jou. Als jouw toevlucht beschermt God jou en voorziet Hij in je behoeften. Laat Hem voor je zorgen en je oprichten.

Warren Wiersbe
Dr. Warren W. Wiersbe is een internationaal bekend Bijbelleraar en een voormalig voorganger van de Moody Church in Chicago. Hij is tien jaar verbonden geweest aan het radiowerk vanBack to the Bible, eerst als Bijbelleraar en later als algemeen directeur. Dr. Wiersbe heeft meer dan 160 boeken geschreven. Hij en zijn vrouw Betty wonen in Lincoln, Nebraska, USA.

Met vriendelijke toestemming overgenomen uit:

365 dagen Leven uit de Psalmen - Dagboek - Een bron van inspiratie, troost en kracht, Warren W. Wiersbe, paperback, 368 pag., € 19,95, ISBN 978-94-9223-416-2, uitgave van Grace Publishing House

Datum: 29 april 2020
Auteur: Warren Wiersbe
Foto: © Henk-Jan Oudenampsen
Website: http://www.gracepublishinghouse.com

Dit artikel delen:

Gerelateerde artikelen:

29 november 2020 Geestelijke gezondheid
22 november 2020 De storm doorstaan
15 november 2020 Vanwaar de zon opkomt tot waar hij ondergaat
8 november 2020 Waarom zwijgt God
1 november 2020 Als een berg

Meer nieuws: