MENU
Award voor CHE-docent-onderzoeker Korien van Vuuren

Award voor CHE-docent-onderzoeker Korien van Vuuren

16 dec

Docent-onderzoeker Korien van Vuuren van de Christelijke Hogeschool Ede deed onderzoek naar de communicatieve keuzes die in de debatten over de stikstofcrisis worden gemaakt en hoe die het verloop van de interactie bepalen in termen van verbinding of polarisatie. In ecologische debatten, zoals die tussen politici en boeren, bepaalt de framing van identiteiten, emoties en issues of er verwijdering of juist toenadering ontstaat. Van Vuuren won met haar publicatie de Emerald Professional Impact Award 2020.

Diepgaande visieverschillen tussen politici en boeren over de bijdrage die de landbouw moet leveren aan emissiereductie, over de staat van de natuur en over de waardering die boeren verdienen, vormen een groot obstakel voor het ontwikkelen van een gezamenlijke (actie)visie. Van Vuuren analyseerde de verhitte debatten hierover en concludeerde dat interactionele framing tot toenadering kan leiden wanneer er bewuste keuzes worden gemaakt in de framing van de eigen identiteit en die van de gesprekspartners. “De discussies over de inhoud van het conflict verlopen soepeler wanneer gesprekspartners de positionering van zichzelf en anderen relateren aan het identiteitsframe van de ander. Zo stonden de boeren opener voor het verhaal van de politicus die zichzelf neerzette als vader en ‘family man’, want de boerderij is vaak een familiebedrijf.”, stelt Van Vuuren.

Van Vuuren: “Ook gaf die bewuste politicus toe dat Den Haag een inconsequent beleid heeft gevoerd. Andere politici, die vooral hun statuur en hun beleid verdedigden, kregen minder gehoor voor hun standpunten, terwijl ze dezelfde inhoudelijke boodschap hadden als die eerste politicus.” Het aanpassen aan de emotionele stijl van de ander is ook één van de sleutels voor het opener maken van het gesprek.” Verder pleit ze voor meer oefening in ‘reframing’: het opnieuw formuleren van een standpunt op een manier die rekening houdt met de zorgen en waarden van de tegenstander in het debat.

Interactionele framing zorgt voor gemeenschappelijke basis
Interactionele framing gaat over de (selectieve) blik van mensen op een vraagstuk en over hoe die blik verandert of herijkt wordt in gesprekken die we met anderen voeren. In haar paper onderzoekt Van Vuuren hoe communicatieprofessionals zoals issue-managers hun verbindende rol kunnen versterken door bewuster interactionele skills in te zetten voor samenwerking in een gepolariseerde context. Issue managers zijn erbij gebaat de effecten van framing te (her)kennen, te duiden en bespreekbaar te maken. Deze studie helpt daarmee iets van de complexiteit van deze en andere conflicten te ontwarren en terug te brengen naar een gemeenschappelijke basis voor gesprek.

Stikstofdebat is identiteitsgerelateerd
Het gesprek over stikstof in Nederland is de laatste jaren sterk gepolariseerd. De tractoren die de snelweg blokkeren en het Malieveld of het RIVM bezetten zijn daar een uiting van. Daarbij speelt framing een grote rol; frames als ‘no farmers, no food’ en ‘boeren zijn milieuvervuilers’ geven weer hoe er over het stikstofprobleem gedacht en vooral gevoeld wordt. Uit het onderzoek komt naar voren dat de vragen die spelen in sterke mate identiteitsgerelateerd zijn terwijl men vaak denkt dat het alleen gaat om inhoudelijke visieverschillen en belangentegenstellingen.

Emerald Professional Impact Award
De Emerald Professional Impact Award is een internationale vakprijs voor kwalitatief hoogwaardig academisch onderzoek dat impactvol is voor communicatieprofessionals. Van Vuuren ontvangt lof voor haar theoretische onderzoeksaanpak en de belangrijke en nuttige bijdrage die het onderzoek levert voor het communicatievak.

Korien van Vuuren
Korien van Vuuren is docent en onderzoeker, verbonden aan de opleiding Communicatie van de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) en promovendus aan Radboud Universiteit Nijmegen. Co-auteurs zijn CHE-lector Jan van der Stoep en professor Noelle Aarts.

Datum: 16 december 2020
Auteur: CHE
Foto: CHE
Website: http://www.che.nl

Dit artikel delen:

Meer nieuws: